spacer
Ma Prem Yuthika

Ma Prem Yuthika - Australia

 
       
OshOHome All Osho quotes - Copyright ©1995 Osho International Foundation